Φαράγγι Σάσαλου

Διάσωση τουριστών σε φαράγγι

Διάσωση τουριστών σε φαράγγι

Κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία