Φαρμακαποθήκη

Πρόστιμο ως και 150.000 πρόστιμο σε φαρμακαποθήκη για αισχροκέρδεια

Πρόστιμο ως και 150.000 πρόστιμο σε φαρμακαποθήκη για αισχροκέρδεια

Τι είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης