Φάρος

Φωτεινός φάρος

Φωτεινός φάρος

Με το πλούσιο έργο του, τον ρηξικέλευθο λόγο και την αγωνιστική δράση του

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ