Φίλοι

Οι λευκές φάλαινες κάνουν φίλους και δημιουργούν κοινωνίες, όπως οι άνθρωποι

Οι λευκές φάλαινες κάνουν φίλους και δημιουργούν κοινωνίες, όπως οι άνθρωποι

Όπως και οι φάλαινες Όρκα και οι αφρικανικοί ελέφαντες, οι μπελούγκα πιστευόταν πως δημιουργούσαν κοινωνικούς δεσμούς γύρω από θηλυκά που κυρίως αποτελούνται από συγγενείς.

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ