Φίλυρο

Τα Παιδικά Χωριά SOS δεν έχουν καμιά σχέση με το Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο

Τα Παιδικά Χωριά SOS δεν έχουν καμιά σχέση με το Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο

Διευκρινίζουν ότι ουδεμία σχέση έχουν με τον συγκεκριμένο φορέα και τη λειτουργία του