Φοιτητικό Ενοίκιο

Τα κριτήρια για την έκπτωση 40% στα ενοίκια φοιτητών

Τα κριτήρια για την έκπτωση 40% στα ενοίκια φοιτητών

Τι προβλέπεται στην τροπολογία