Φορολογικός έλεγχος

Φορολογικοί έλεγχοι: Οι αλλαγές στα κριτήρια επιλογής υποθέσεων

Φορολογικοί έλεγχοι: Οι αλλαγές στα κριτήρια επιλογής υποθέσεων

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών για τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας