Φωτεινοί Σηματοδότες

Σηματοδότες κόμβου Γιοφύρου ή «φανάρια σε αμαξητή οδό»!

Σηματοδότες κόμβου Γιοφύρου ή «φανάρια σε αμαξητή οδό»!

Ως δια μαγείας, όταν δεν λειτουργούν «τα  φανάρια» είναι άνετη η διέλευση!

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ