Φωτοβολταϊκά

Καταγγέλλουν bots πίσω από τις αιτήσεις ... του ενός λεπτού!

Καταγγέλλουν bots πίσω από τις αιτήσεις ... του ενός λεπτού!

Αίτημα διαμαρτυρίας σχετικά με την διαγωνιστική διαδικασία Φωτοβολταϊκών Σταθμών στην Κρήτη και χρήση BOT στις αιτήσεις

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ