Φρεγάτα «Σαλαμίς»

Εικόνες από άσκηση με τη φρεγάτα «Σαλαμίς»

Εικόνες από άσκηση με τη φρεγάτα «Σαλαμίς»

Μήνυμα ετοιμότητας