Φυσαλίδα

Η Γη βρίσκεται μέσα σε μια φούσκα εκρήξεων σουπερνόβα

Η Γη βρίσκεται μέσα σε μια φούσκα εκρήξεων σουπερνόβα

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η φυσαλίδα δημιουργήθηκε από τις εκρήξεις περίπου 15 άστρων πριν από περίπου 14 εκατ. έτη