Γενεύη

Στην ουρά για να λάβουν πακέτα τροφίμων στην πλούσια Γενεύη

Στην ουρά για να λάβουν πακέτα τροφίμων στην πλούσια Γενεύη

Η ουρά εκτεινόταν περισσότερο από ένα χιλιόμετρο