Γεωγραφικές Ενδείξεις

75 δισ. ευρώ από τις πωλήσεις τροφίμων και ποτών με ΠΓΕ

75 δισ. ευρώ από τις πωλήσεις τροφίμων και ποτών με ΠΓΕ

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Κίνα και Σιγκαπούρη είναι οι πρώτοι προορισμοί των προϊόντων της ΕΕ που φέρουν ΓΕ και αντιπροσωπεύουν το ήμισυ της εξαγωγικής αξίας των εν λόγω προϊόντων.