Γερασμένες Περιοχές

Συνεχής η γήρανση του πληθυσμού τις επόμενες δεκαετίες

Συνεχής η γήρανση του πληθυσμού τις επόμενες δεκαετίες

Ποιες είναι οι «γερασμένες» περιοχές της χώρας