Γιάννης Ανδρουλάκης

Συνάντηση Ζερβού - Ανδρουλάκη

Συνάντηση Ζερβού - Ανδρουλάκη

Στη συνάντηση συζητήθηκαν στρατηγικές που σκοπό έχουν την πορεία και τη δρομολόγηση έργων