Γιάννης Μανουκαράκης

Από την Αμερική ...στην Αμερική η διάχυση του έργου του Ιδρύματος Βενιζέλου

Από την Αμερική ...στην Αμερική η διάχυση του έργου του Ιδρύματος Βενιζέλου

Συστάθηκε πρόσφατα το Venizelos Foundation USA