Γιάννης Νοδαράκης

Έφυγε ένας ωραίος άνθρωπος

Έφυγε ένας ωραίος άνθρωπος

Γεννήθηκε στις Μέλαμπες Ρεθύμνου πριν 79 χρόνια