Γιώργος Μαυρογιάννης

Ο αναξιοποίητος "πλούτος" της Κρήτης - Η εκπληκτική άγνωστη σήραγγα

Ο αναξιοποίητος "πλούτος" της Κρήτης - Η εκπληκτική άγνωστη σήραγγα

Το μήκος της αλλά και η άριστη κατάσταση στην οποία διασώζεται, εντυπωσιάζουν!