Γήπεδο Καστελίου

Επίσκεψη Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου στο γήπεδο Καστελίου

Επίσκεψη Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου στο γήπεδο Καστελίου

Aνακατασκευάζεται με κονδύλια της Περιφερειακής Ενότητας