Γκαλαπάγκος

Η πανδημία του Covid-19 έφθασε και στα μακρινά Γκαλαπάγκος

Η πανδημία του Covid-19 έφθασε και στα μακρινά Γκαλαπάγκος

Μια περιοχή που αποτελεί πολιτιστική φυσική κληρονομιά της ανθρωπότητας