Χαράκτης

Ο σπουδαιότερος Έλληνας χαράκτης

Ο σπουδαιότερος Έλληνας χαράκτης

Τα έργα του χαρακτηρίζονται από την τεχνική αρτιότητά τους και την συγκινησιακή — τρυφερή αλλά και δωρική — απόδοση της μορφής των απλών ανθρώπων του μόχθου και του πόνου