Χαράλαμπος Νικόλαος Πίτερης

Εναρκτήρια συνάντηση του ευρωπαϊκού σχεδίου «MOVING»

Εναρκτήρια συνάντηση του ευρωπαϊκού σχεδίου «MOVING»

Στο πλαίσιο του προγράμματος «HORIZON 2020»