Χαρισματικοί Νέοι

Πρόγραμμα για χαρισματικούς νέους από το ΙΤΕ

Πρόγραμμα για χαρισματικούς νέους από το ΙΤΕ

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι τις 17 Απριλίου