Χαρουπιές

Ποντίκια ρημάζουν χαρουπιές

Ποντίκια ρημάζουν χαρουπιές

Τι είπε Ρεθεμνιώτης παραγωγός