Χάρτα

 Η Χάρτα του Ρήγα Φερραίου από το χαρτί, σε ψηφιακή μορφή με την «υπογραφή» μαθητών

Η Χάρτα του Ρήγα Φερραίου από το χαρτί, σε ψηφιακή μορφή με την «υπογραφή» μαθητών

Ο διαγωνισμός, με τίτλο: «Hack the Map: Η Χάρτα του Ρήγα», απευθύνεται σε γυμνάσια και λύκεια όλης της χώρας και θα διεξαχθεί εξ ολοκλήρου ψηφιακά.