Χειμερινή περίοδος

Εργασίες καθαρισμού στο «Κατσαμπαδιανό» ρέμα ενόψει της χειμερινής περιόδου

Εργασίες καθαρισμού στο «Κατσαμπαδιανό» ρέμα ενόψει της χειμερινής περιόδου

Από την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου