Χειμερινοί Κολυμβητές

Οι χειμερινοί κολυμβητές έσωσαν το γεράκι!

Οι χειμερινοί κολυμβητές έσωσαν το γεράκι!

Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια και στο Λιμενικό Σώμα!