Χημείο Κράτους

ΕΛ.ΑΣ και δικαιοσύνη αναμένουν τις αναλύσεις από το Χημείο του Κράτους

ΕΛ.ΑΣ και δικαιοσύνη αναμένουν τις αναλύσεις από το Χημείο του Κράτους

Το ενδιαφέρον των Αρχών εστιάζεται στο ρόλο των ελεγχόμενων κρητικών, τέσσερις εκ των οποίων είναι συγγενείς μεταξύ τους