Χήνα

Απεγκλωβισμός...  χήνας στις Μοίρες!

Απεγκλωβισμός... χήνας στις Μοίρες!

Με επιτυχία η επιχείρηση της πυροσβεστικής