Χοκουσάι

«Χαμένα» έργα του Χοκουσάι απέκτησε το Βρετανικό Μουσείο

«Χαμένα» έργα του Χοκουσάι απέκτησε το Βρετανικό Μουσείο

Πολλά από αυτά τα θέματα δεν απαντώνται σε κανένα προηγούμενο έργο του Κατσουσίκα Χοκουσάι.