Χορήγηση

Διαφορετικές ρυθμίσεις χορήγησης του εμβολίου της AstraZeneca στα κράτη της ΕΕ

Διαφορετικές ρυθμίσεις χορήγησης του εμβολίου της AstraZeneca στα κράτη της ΕΕ

Oρισμένες ευρωπαϊκές χώρες περιορίζουν την χρήση του μόνο στα άτομα κάτω των 65 ετών, λόγω έλλειψης επαρκών δεδομένων για ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας στις κλινικές δοκιμές.

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ