Χώροι αναψυχής

ΚΚΕ: Να παραχωρηθούν στους πολίτες ελεύθεροι χώροι πρασίνου, αναψυχής και αθλητισμού

ΚΚΕ: Να παραχωρηθούν στους πολίτες ελεύθεροι χώροι πρασίνου, αναψυχής και αθλητισμού

"Ιδιαίτερα στο Ηράκλειο προβάλλεται επιτακτική όχι μόνο η ύπαρξη χώρων κατάλληλων για την αναψυχή των κατοίκων της πόλης αλλά και η αποσύνδεσή από οποιαδήποτε εμπορευματική, επιχειρηματική δραστηριότητα, να είναι στην υπηρεσία των λαϊκών αναγκών, των φορέων του μαζικού λαϊκού κινήματος."