Χωροθέτηση

Διερεύνηση χωροθέτησης πλωτών αιολικών πάρκων στην Κρήτη

Διερεύνηση χωροθέτησης πλωτών αιολικών πάρκων στην Κρήτη

Η Κρήτη έχει επιλεγεί ως μία από τις πιλοτικές περιοχές του έργου.

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ