Χρηματιστήριο Αθηνών

Επενδυτές και εταιρίες επιστρέφουν στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Επενδυτές και εταιρίες επιστρέφουν στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Οι συνολικές ενεργές μερίδες στο Χ.Α τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους ανήλθαν στις 26.791, ενώ είναι αυξημένες κατά σχεδόν 50% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2022, όταν είχαν διαμορφωθεί στις 18.374.

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ