Χρήστη Μάσκας

Ο κορωνοϊός είναι εδώ, το ίδιο και ο... συνωστισμός!

Ο κορωνοϊός είναι εδώ, το ίδιο και ο... συνωστισμός!

Θα επιληφθεί κάποιον των φαινομένων συνωστισμού;