Χρήστος Αναστασιάδης

Συγχαρητήρια του Πανεπιστημίου Κρήτης στον Σπ. Αναστασιάδη

Συγχαρητήρια του Πανεπιστημίου Κρήτης στον Σπ. Αναστασιάδη

Για την επιλογή του ως μέλος του Συμβουλίου Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (ΣΑΠ) της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ).