Χρόνος Αντίδρασης

Μετά από μεσημεριανό γεύμα η απόδοση του οδηγού είναι μειωμένη κατά 10%

Μετά από μεσημεριανό γεύμα η απόδοση του οδηγού είναι μειωμένη κατά 10%

O χρόνοw αντίδρασης μειώνεται και αυτός έως και 44%