Χρύσα Λυρώνη Παγκάλου

Συνάντηση Λάμπρου Βαμβακά με την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής Δ.Μαλεβιζίου

Συνάντηση Λάμπρου Βαμβακά με την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής Δ.Μαλεβιζίου

Στη συνάντηση τονίστηκε η αναγκαιότητα  ενίσχυσης της επικοινωνίας και συνεργασίας των δυο μερών.