Ιατρική Εφόδια

Διεθνείς αντιδράσεις κατά των ΗΠΑ για την επιθετική τακτική του στις αγορές ιατρικών εφοδίων

Διεθνείς αντιδράσεις κατά των ΗΠΑ για την επιθετική τακτική του στις αγορές ιατρικών εφοδίων

Στη Γαλλία και τη Γερμανία, υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι λένε πως οι ΗΠΑ πληρώνουν πολύ πάνω από την τιμή της αγοράς για ιατρικές μάσκες και σε μερικές περιπτώσεις κερδίζουν συμβόλαια πλειοδοτώντας ακόμη και αφού ευρωπαίοι αγοραστές έχουν πιστέψει πως έχουν κλείσει τη συμφωνία