Ιδαίον Άντρο

Ανοίγει ο δρόμος για αξιοποίηση του Σπηλαίου ‘’Ιδαίον Άντρον’’

Ανοίγει ο δρόμος για αξιοποίηση του Σπηλαίου ‘’Ιδαίον Άντρον’’

Με την ένταξη της πράξης «Στερέωση πρανών της Εισόδου του Σπηλαίου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-202».