Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως

Δωρεάν εξ αποστάσεως προγράμματα από το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως

Δωρεάν εξ αποστάσεως προγράμματα από το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως

Η επιτυχής ολοκλήρωση των προγραμμάτων του Ι.Π.Ε. οδηγεί στη χορήγηση Βεβαίωσης Πιστοποιημένης Επιμόρφωσης σε κληρικούς και δημοσίους υπαλλήλους με βάση το Σύστημα Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης στο δημόσιο τομέα (άρθρο 64 του Ν. 4415/2016).