Ιδρυση ΝΔ

Από το Λαϊκό Κόμμα στην ΕΡΕ και μετά στη ΝΔ!

Από το Λαϊκό Κόμμα στην ΕΡΕ και μετά στη ΝΔ!

Στις 4 Ιανουαρίου 1956 ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ανήγγειλε την ίδρυση της Εθνικής Ριζοσπαστικής Ενωσης (ΕΡΕ). Και στις 4 Οκτωβρίου του 1974 ίδρυσε τη ΝΔ