Ιδρυτής

Αποσύρεται ο ιδρυτής της Hello Kitty

Αποσύρεται ο ιδρυτής της Hello Kitty

Αλλάζει ηγεσία η εταιρεία μετά από 60 χρόνια