Ήφαιστος

Αναβαθμίζονται 45 πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα

Αναβαθμίζονται 45 πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα

Μεταξύ αυτών το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία