Ιχθυοκαλλιέργειες

Απώλειες 1,8 εκατ. εβδομαδιαίως μετρούν οι ιχθυοκαλλιέργειες

Απώλειες 1,8 εκατ. εβδομαδιαίως μετρούν οι ιχθυοκαλλιέργειες

Σε δυσχερή θέση έχει περιέλθει ο κλάδος των ιχθυοκαλλιεργειών.