Ηλεκτροφωτισμός

Αλλάζει όψη ο ηλεκτροφωτισμός στις λιμενικές εγκαταστάσεις της Ιεράπετρας

Αλλάζει όψη ο ηλεκτροφωτισμός στις λιμενικές εγκαταστάσεις της Ιεράπετρας

Υπογραφή Σύμβασης ύψους 100.000 ευρώ

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ