Ηλεκτρονικά

Περισσότερα από 3,6 εκ. έγγραφα ή δηλώσεις εκδόθηκαν ή υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά τον Δεκέμβριο του 2022

Περισσότερα από 3,6 εκ. έγγραφα ή δηλώσεις εκδόθηκαν ή υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά τον Δεκέμβριο του 2022

O αριθμός των ψηφιακών υπηρεσιών στο gov.gr έφτασε τις 1.506, 14.484 διαφορετικοί πολίτες χρησιμοποίησαν το gov.gr εκδίδοντας τουλάχιστον ένα έγγραφο ή υπέβαλλαν μια ηλεκτρονική δήλωση, ενώ 3.643.194 περισσότερα έγγραφα ή δηλώσεις εκδόθηκαν/υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ