Ινστιτούτο Βιοϊατρικών Ερευνών

Το ΙΤΕ Επανιδρύει το Ινστιτούτο Βιοϊατρικών Ερευνών

Το ΙΤΕ Επανιδρύει το Ινστιτούτο Βιοϊατρικών Ερευνών

Τί δήλωσε για τη σημασία της επανίδρυσης του ΙΒΕ, ο Πρόεδρος του ΙΤΕ, Καθηγητής Νεκτάριος Ταβερναράκης