Ιωάννης Κωλέττης

Οι πρώτες εκλογές στην Ελλάδα

Οι πρώτες εκλογές στην Ελλάδα

Οι αυτές εκλογές έγιναν σύμφωνα με τον εκλογικό νόμο της 4ης Μαρτίου 1829, δηλαδή με «έμμεση και καθολική ψηφοφορία του άρρενος πληθυσμού άνω των 25 ετών».