Ίων Δραγούμης

Μια άσκοπη και άδικη δολοφονία!

Μια άσκοπη και άδικη δολοφονία!

«Εκείνο που με συνδέει μ' έναν τόπο δεν είναι το καλοκαίρι, είναι ο χειμώνας, και με τους ανθρώπους, οι λύπες της αγάπης.»